Rekneskapsresultat for år 2019

Rekneskapsresultat for år 2019

Rekneskapen år 2019 syner eit underskot (Negativt netto driftsresultat) på kr 1 860 807.

Budsjett/Rekneskap

Sum

Budsjettert underskot år 2019

12 100 478

Rekneskapsført underskot år 2019

1 860 807

Resultatforbetring i høve budsjett år 2019

10 239 671


 

Hovudårsakene til resultatforbetringa er:

  • samla mindreforbruk driftseiningane
  • meirinngang på skatt

Klikk for stort bileteLogo Sykkylven kommune