Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Restriksjonar på gravferder i Sykkylven

Restriksjonar på gravferder i Sykkylven

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseleiinga vedteke å avgrense talet på deltakarar i gravferder i Sykkylven til 20 personar.

Vedtaket gjeld til ny beskjed vert gitt.

Vedtaket stadfester praksis som er gjennomført til no i samsvar med råda frå Nordre Sunnmøre Prosti, og er gjort for å bidra til å avgrense spreiing av koronaviruset.

Vedtaket er fatta med heimel i smittevernlova § 4-1, 1. ledd bokstav a) som gir heimel for å vedta «forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet» og bokstav b) «stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der.»