Revidert vedtak om restriksjonar i høve gravferd, dåp og vigsel

Revidert vedtak om restriksjonar i høve gravferd, dåp og vigsel

Kommuneoverlegen i samråd med kriseleiinga har vedteke å endre avgrensing i talet deltakarar ved gravferd, dåp og vigsel til 30 personar.  Det er også opna for at ein seinare, etter nye risikovurderingar og iverksette tiltak etter desse, kan auke talet ytterlegare.

Du kan lese heile vedtaket  her. (PDF, 144 kB)

Oppdatering pr. 30.4.20:  Etter ny risikovurdering med tilhøyrande tiltak, er talet deltakarar no auka til inntil 40 personar.