Siste nytt frå nasjonale styresmakter

Siste nytt frå nasjonale styresmakter

Tysdag 24.03.20 fastslo statsminister Erna Solberg at alle tiltak vert vidareført til over påske, til og med 13.april. 

Dette betyr at skular og barnehagar vert fortsatt stengt.

Alle arrangement innan kultur og idrett er forbode.

Oversikt over stengde kommunale tenestar og einingar i Sykkylven kommune finn du her

Helsestasjonen held fortsatt stengd for ordinær drift. Helsesjukepleiarar er tilgjengeleg på telefon. Telefonnummer og kontaktinformasjon for barn finn du her, og for ungdom finn du her

Regjeringa sine karantenereglar som har vore gjeldande fram til no vil og gjelde framover til måndag 13. april. 

Regjeringa vidareførar og forbodet om å overnatte på hytte i andre kommunar enn der ein er folkeregistrert. 

Helseminister Bent Høie ber folk halde minst to meter avstand innandørs, og ikkje vere meir enn fem personar saman i gruppe utandørs. 

Sykkylven kommune oppmodar alle til å følgje råda frå nasjonale styresmakter.

Regjeringa sine tiltak mot koronavirus.

Klikk for stort bilete