Smittevern i eit lite stikk – ta influensavaksine!

Smittevern i eit lite stikk – ta influensavaksine!

Frå veke 45 ( 02.november) kan du ta influensavaksine.

Bestilling av time til vaksinering frå veke 44 ( 26. oktober). Meir informasjon om korleis ein kan bestille time kjem.

Sprøyte - vaksine - Klikk for stort bileteSprøyte - vaksine Berit Flaten   

Vaksinasjonane vil bli gjennomført i tidlegare lokale til Sparebanken Møre.

Influensavaksina kostar kr 50 for dei utan frikort, for dei med frikort er den gratis. Vi har betalingsterminal/Vipps

Med omsyn til korona og smittevern er det ikkje råd med «drop in» i år.

Influensavaksinen anbefales særlig til personer i risikogruppene:

  • Alle frå fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal og få tilbod om influensavaksine

Born og vaksne med: 

  • Diabetes
  • Kronisk lungesjukdom, hjarte og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • Nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom
  • Svært alvorleg fedme
  • Husstandsmedlemmar til immunsvekka
  • Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege