Søknad om SFO-plass for skuleåret 2023/2024

Søknad om SFO-plass for skuleåret 2023/2024

Søknadsfrist til SFO er 17. mars.

Søk om SFO-plass her

Tidlegare har søknad om SFO vore gjennom Visma Flyt Skole. I år fungerer ikkje dette systemet for SFO-søknad for elevar som skal ta til ved den nye Aure barneskule. Vi ber difor om at de nyttar lenka i denne artikkelen for søknad. De finn også skjemaet på heimesida til kommunen, under fana "Skjema".

Satsar for SFO finn de her.

Søknadsfrist 17. mars.

Kontakt

Vivian Borgundvåg
SFO-leiar Aure barneskule / SFO
E-post
Telefon 98 26 23 52

Sensitive opplysningar skal ikkje sendast pr. e-post.

SFO Sørestranda skule
Mobil 94 88 86 53
Clara Aarseth-Strømmegjerde
rektor Sørestranda skule / SFO
E-post
Telefon 46 95 41 58
Mobil 46 95 41 58

Sensitiv informasjon skal ikkje sendast via e-post.