Sparebanken Møre gir 10 nettbrett til Sykkylven kommune

Sparebanken Møre gir 10 nettbrett til Sykkylven kommune

Sykkylven kommune er takksame for å ha fått slik melding frå Sparebanken Møre:

Sparebanken Møre stadfester med dette at vi gir 10 nettbrett i gåve til bebuarar ved sjukeheimar og
heildøgnsbemanna boligar i Sykkylven kommune.  Nettbretta skal brukast til kontakt med pårørande for bebuarane.

Klikk for stort bilete