Stenging av vegar - Nysætervegen og Fausavegen. NB! Endring vedkomande Fausavegen

Stenging av vegar - Nysætervegen og Fausavegen. NB! Endring vedkomande Fausavegen

Viser til tidlegare melding om stenging av Nysætervegen og Fausavegen grunna asfaltarbeide.

Oppdatering 31.10.2019:

Asfalteringa av Nysætervegen vert som planlagd starta i dag torsdag 31. oktober, men for Fausavegen er arbeide flytta fram til laurdag 2. november. Ikkje måndag 4. november som før meldt.

Fausavegen må derfor påreknast å vere stengd laurdag 2. november frå kl 08:00 til kl 18:00 

For ev. nærare informasjon, kontakt Eirik Dueland på mobil 924 14 130.

Opprinneleg melding 29.10.2019:

På grunn av asfaltarbeid må det påreknast at  Nysætervegen er stengd onsdag 30. og torsdag 31. oktober.

Fausavegen vert av same grunn pårekna stengd fredag 1. november og måndag 4. november.

For ev. nærare informasjon, kontakt Eirik Dueland på mobil 924 14 130.