Aktuelt

04.04.2022 09.22

Sykkylven kommune har kompetansemidlar til fordeling av stipend for skuleåret 2022/2023

Sykkylven kommune har kompetansemidlar til fordeling av stipend for skuleåret 2022/2023

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i høgtider og feriar så lenge ein mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden. 

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen

Fylkeskommunale kompetansemidlar skal stimulere til kompetanseutvikling for å møte utfordringar i helse og omsorgstenesta i framtida. Midlane blir fordelt i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Søknadsskjema finn du her

Vi tildeler stipend så lenge vi har midlar. Søkjer du i sommar vil du få svar i løpet av august 2022.

 

        

Kontakt

Margit Aure Overå
Rådgjevar helse og omsorg
E-post
Telefon 918 98 751

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post