Test av Nødvarsel onsdag 12. juni 2024

Onsdag 12. juni kl. 12:00 blir Nødvarsel på mobil testa og Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg over heile Norge i ei felles nasjonal varslingsprøve. 

Lenkje til meir informasjon om den nasjonale varslingsprøva:

Nødvarsel.no

Emergencyalert.no

Dette er berre ein test. Du treng ikkje å gjere noko.