Testing og diagnostikk for koronavirus

Testing og diagnostikk for koronavirus

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du vere heime inntil ein dag etter at du føler deg frisk. Du treng ikkje kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressursar til fordel for alvorleg sjuke og sårbare grupper

Vi er no i ei fase der vi veit at det fins spreiing av koronavirus i samfunnet. Eit viktig tiltak no for å hindre vidare spreiing, er at alle som er sjuke med luftvegssymptom, held seg heime for å unngå smitte til andre. Dette er for å verne om dei mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du vere heime inntil ein dag etter at du føler deg frisk. Du treng ikkje kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressursar til fordel for alvorleg sjuke og sårbare grupper.

Dersom du får meir alvorlege symptom, kan du ringje fastlegen din. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vore ii minst éin av følgjande situasjonar:

  • Har vore i land som omfattattast av karantenebestemmelsane dei  siste 14 dagane.
  • Har hatt nærkontakt med person som er bekrefteta sjuk med covid-19 i løpet av dei siste 14 dagane."

Det er eigne avsnitt for  risikogrupper, gravide, born og ungdom. 

Råd og informasjon til befolkninga

Klikk for stort bilete