Tidsplan for gjennomføring av veganlegg Meieridalen/ Ikornnesvegen

Tidsplan for gjennomføring av veganlegg Meieridalen/ Ikornnesvegen

I samråd med entreprenør har vi laga ein enkel plan for når  vi ser for oss at anlegget vert ferdig.

I  løpet av veke 19 skal vegen opp Meieridalen igjen kunne nyttast.

Tilsvarande for Ikornnesvegen fram til ca kyrkja i veke 27.

For dei siste delstrekningane veke 40 og veke 45.

For eit nærare bilete av situasjonen, kartutsnittet  som viser kvar einskild delstrekning.

Kartutsnitt Meieridalen  (PDF, 2 MB)

Klikk for stort bilete Hole Maskin