Til høyring - utkast til ny forskrift om utvida bandtvang for hund i Sykkylven kommune

Til høyring - utkast til ny forskrift om utvida bandtvang for hund i Sykkylven kommune

I medhald av forvaltningslova § 37 vert framlegg til ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Viss du har merknadar til forskrifta, sender du desse skriftleg til Sykkylven kommune innan 24. mai 2021.

Merknadar kan sendast til Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no. Merk oversendinga med saksnummer 21/916.

Utkast til ny forskrift og saksutgreiing finn du her: 

Høyringsdokument  - ny forskrift om utvida bandtvang for hund, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal 

Klikk for stort bileteBFO - Orreneset