Aktuelt

11.10.2021 14.18

Tilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot til inkludering av barn og unge

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha høve til meistring og samfunnsdeltaking.

Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppe er barn og unge i alderen frå 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å havne i utanforskap.

Målgruppe:
Målgruppe er barn og unge i alderen frå 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å havne i utanforskap.

Kven kan søkje: 
Offentlege instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Med frivillig organisasjon meiner vi organisasjonar som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfrist:
17.desember 2021.

Søknadsskjema og retningsliner for ordninga: Tilskudd til inkludering av barn og unge

Kontaktperson i Sykkylven kommune:

Folkehelsekoordinator Lars Petter Vemøy, e-post: lars.petter.vemoy@sykkylven.kommune.no

Einingsleiar barne- og familietenestene Linda Nilsen Hovland, e-post: linda.hovland@sykkylven.kommune.no