Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Trafikknemnda ber om innspel før ruteendringsprosessen 2021

Trafikknemnda ber om innspel før ruteendringsprosessen 2021

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter vil starte i september 2020. Trafikknemnda ønsker innspel på ruter som fungerer godt og mindre godt, gjerne med forslag til endringar der tilbodet ikkje fungerer godt nok.

Trafikknemnda samlar innspel frå innbyggarane og sender samla uttale til fylkeskommunen. Send skriftlege innspel til sekretær i trafikknemnda, Monica Hjelmevoll.

Frist for tilbakemelding: 30. juni.

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.