Utlendingar som får løyve til innreise i Norge frå 29.1.21

Utlendingar som får løyve til innreise i Norge frå 29.1.21

Informasjon frå politi vedkomande innreiseløyve

Klikk for stort biletefly s.h.  

 • Bosatt i Norge – altså registrert adresse i folkeregisteret i Norge. Det er ikke tilstrekkelig å ha bodd på en fast adresse i de tilfellene de har vært i Norge. Dette er tilfelle for mange som har en bolig de disponerer som tilhører arbeidsgiver eller som de leier. Her er det snakk om registrert bosted i folkeregisteret.
 • Utlendinger hvis arbeid er definert som kritisk samfunnsfunksjon, hvor følgende må dokumenteres:
   • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
   • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen
  • Utlendingen må ha negativ Covid-19 test som ikke er eldre enn 24 timer før avreise fra hjemland
 • For andre unntak må følgende lovverk kontrolleres:

Politiet er anmodet om en streng håndheving av innført regelverk og det er ikke åpnet for overgangsperiode eller utøvelse av skjønn. Politiet forventer derfor at store mengder utlendinger vil bli returnert de neste dagene på grunn av manglende rett til innreise i Norge.

Dette medfører at snekkere, verftsarbeidere og andre arbeidstakere som arbeider i bedrifter i Møre og Romsdal som ikke har en samfunnsviktig funksjon vil bli bortvist og satt på karantenehotell før de returneres til hjemlandet.

Arbeidsgivere som venter arbeidstakere på fly den nærmeste tiden og som ser at deres ansatt ikke kommer inn under unntakene anmodes om å påse at deres ansatt ikke reiser med fly til Norge før regelverket igjen åpner for dette.

Dersom det skulle være noen uklarheter kan dere kontakte meg

Mvh

Frank Knudtzon

POB Schengenkontakt

FUFSR

Møre og Romsdal PD

Frank.knudtzon@politiet.no

Mob: 404 45 936