Vaksineintervall for 16 - 17 åringar er endra

Vaksineintervall for 16 - 17 åringar er endra

Vi sender i dag ut endring av time for alle i aldersgruppa 16 - 17 år.  Det er fordi vi har fått  ny tilråding på intervall frå 8 uker til 12 veker.

Tilbod om 2. dose vert difor 4 veker etter første utsendt time. 

Klikk for stort bilete SH