Koronaviruset

11.09.2020 08.52

Varsel om kraftig vind ikveld - fredag 22.mai

Varsel om kraftig vind ikveld - fredag 22.mai

Fylkesmannen vidareformidler slikt varsel frå Meteorologisk institutt idag:

"Fredag ettermiddag og kveld ventes det vind fra sør og søraust med lokalt kraftige vindkast 25-28 m/s i indre fjordstrøk og kraftig vind i fjellet, I ytre strøk ventes det mindre vind".

Lokalt kan vinden bli endå kraftigare i indre støk, og spesielt i område som er utsett for desse vindretningane. Ta ein sjekk på det du har utomhus, og som kan vere utsett for vindkasta.