Varsel om vegarbeid - Svartebekkvegen

Varsel om vegarbeid - Svartebekkvegen

Det er starta opp vegarbeid på Svartebekkvegen.

Dette for å førebu at der i løpet av september skal  kunne kome asfalt på også den siste delen som i dag er grusveg.

Spesielt i veke 38 og 39 (16.09 – 27.09) vil der kunne verte redusert framkome og vanskelege køyretilhøve . Dette er dessverre naudsynleg for å få arbeidet utført.

Vi ber om forståing for dette og ber at det vert teke med i dykkar daglege planlegging av gjeremål.