Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Velkommen til foreldrekurs i Trygghetssirkelen/ COS-P

Velkommen til foreldrekurs i Trygghetssirkelen/ COS-P

Vi minner om oppstart tysdag 24. september 2019 kl. 17:00.

Foreldrekurset blir gjennomført i gruppe og går over sju samlingar. Det blir ei samling kvar veke på tysdagar. Samlingane starter kl. 17:00 og varer i ca 1.5 time. Vi oppmodar om at borna ikkje blir med på kurset. Det er ikkje kurs i haustferien (veke41).

Datoar:                                        

24.september  
01. oktober
08.oktober høstferie
15. oktober
22. oktober
29. oktober 
05. november
12. november

                                  

Stad: Barne- og familietenestene 3.etg., Haugneset 20 (etg. ovanfor helsestasjonen).

Påmeldign via e-post: COSP@sykkylven.kommune.no

Anne-Grethe Slinning, tlf. 918 98 769

Oddny Hilde J. Fure, tlf. 918 98 768