Velkommen til foreldrekurs i Trygghetssirkelen/COS-P

Velkommen til foreldrekurs i Trygghetssirkelen/COS-P

Oppstart onsdag 29. september 2021 kl. 17:00

Foreldrekurset blir gjennomført i gruppe og går over sju-åtte samlingar. Det blir ei samling kvar veke på onsdagar. Samlingane starter kl 1700 og varer i ca 1.5 time. For best mogleg utbytte er det viktig å få med seg alle samlingane. Vi oppmodar om at borna ikkje blir med på kurset. Det er ikkje kurs i haustferieveka (veke 41).

Datoar:

29. september
06. oktober
Uke 41 haustferie (ikkje kurs)
20. oktober
27. oktober
03. november
10. november
17. november
24. november evt.

Stad: Barne- og familietenestene 3.etg., Haugneset 20 (etg. ovanfor helsestasjonen).

Påmelding E-post: COSP@sykkylven.kommune.no

Hefte: Circle of security  (PDF, 376 kB)

Klikk for stort bilete