Naturfare i Sykkylven

Naturfare i Sykkylven

Her finn du ei oversikt over kvar ein finn informasjon om ulike naturfarar i kommunen og rettleiarar fir korleis ein skal bygge trygt. Det er for Sykkylven utarbeida mange fare og aktsemdkart knytt til naturfare. 

Flaum

 

Skred

 

Kvikkleire

 

Flodbølge (Åknes)