Bustad

Bustad

Her finn du informasjon om bustadtomter og boliger til sal.

I Sykkylven har vi kommunale bustadtomter fleire stadar i bygda.

I sentrum av Sykkylven er det i hovudsak private aktørar som står for utbygging og sal.

Ynskjer du å sjå kvar desse tomtene ligg så kan du gjere oppslag her: 

Kommunale bustadtomter i Sykkylven

For andre aktørar : sjå Finn.no