Andre nemnder, råd og utval

Andre nemnder, råd og utval

 • Administrasjonsutvalet
 • Arbeidsmiljøutvalet 
 • Barnerepresentant 
 • Eigedomskattenemnd
 • Eldrerådet 
 • Fast byggenemnd 
 • Forliksråd
 • Rådet for funksjonshemma
 • Sogenemnd
 • Trafikknemnd
 • Ungdomsrådet
 • Valnemnd
 • Viltnemnd