Kommunestyret

Kommunestyret

Jamfør kommunelova er kommunestyret kommunen sitt øvste organ.

Kommunestyret handsamar mange saker, til dømes kommuneplan, reguleringsplanar, økonomiplan, kommunebudsjett, kommunale vedtekter, samt andre saker og retningsliner av prinsipiell betydning.

I praksis er det likevel slik at kommunestyret delegerar ansvar til formannskapet og fagutvala for sinefagområde.

Kommunestyret vert veld for heile valperioden på 4 år. I Sykkylven har kommunestyret 29 medlemmer.