Delegeringsreglement

Delegeringsreglement

Sykkylven kommune har eit elektronisk delegeringsreglement. 

I delegeringsreglementet finn ein kva delering av mynde som er gjeldande.
Ein finn også informasjon om kva reglement som er gjeldande for dei ulike politiske utvala. 

Delegeringsreglement for Sykkylven kommune