Koronaviruset

06.04.2020 08.15

Utvida møteplan

Utvida møteplan

Oversyn over møte i dei politiske styre og utval finn du i kalendaren under Innsyn i møtedokument, her vert også sakdokumenta lagt ut etter kvart som dei er klar.

Nedanfor finn du utvida møteplan.  Utvida møteplan er eit oversyn over ein del i kommunale poltiske organ, i tillegg til andre møte vedk. t.d. kommunereforma.