Utvida møteplan

Oversyn over møte i dei politiske styre og utval finn du i kalendaren under Innsyn i møtedokument, her vert også sakdokumenta lagt ut etter kvart som dei er klar.

Nedanfor finn du utvida møteplan.  Utvida møteplan er eit oversyn over møta i ein del kommunale politiske organ.