Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Datoen for valet er 9. september.

Tidleg- og førehandsrøysting

På Servicetorget på rådhuset kan ein røyste før valdagen 9. september:   

 • Tidlegrøysting startar 1. juli
 • Førehandsrøysting startar 10. august 

Det vert også høve til å førehandsrøyste på BUAS. Dato vert kunngjort på kommunen si heimeside. 

Valting 9. september

Valkrinsarne Aure, Tandstad og Sørestranda vert opne frå kl. 10:00 til 20:00 på valdagen. 

 • Aure krins: Sykkylven kulturhus
 • Tandstad krins: Vaarvon
 • Sørestranda krins: Sørestranda skule

Valkort og legitimasjon

Vi nyttar elektronisk manntal, og oppmodar alle om å ta med seg valkortet som vert tilsendt. Hugs også å ta med legitimasjon. 

Valstyret

Valstyret har følgjande medlemmer: 

 • Odd Jostein Drotninghaug (SP) - leiar 
 • Anne Karin Watters (AP) - nestleiar 
 • Hans Petter Sørensen (AP)
 • Birgitte Bonesmo (H)
 • Petter Lyshol (H)
 • Anita Vollstad (FRP)
 • Olav Harald Ulstein (FRP) 
 • Kanutte Roald (V) 
 • Odd Arne Eidem (KRF)

Meir informasjon om valet

Valgdirektoratet har utfyllande informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet. 

 

Val 2019

Kontakt

Elisabeth Opsvik
konsulent
E-post
Telefon 70 24 66 57
Mobil 916 40 279