Når og kvar kan eg stemme?

Når og kvar kan eg stemme?

Valdagen er mandag 13. september.

Klikk for stort biletevallogo valdirektoratet  

Val 2021

 

 

 

Desse kan stemme ved stortingsvalet 

Norske statsborgarar som

  • har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som 
  • er, eller har vore folkeregistrert, ført som bosatt i Norge, og som 
  • ikkje har mista stemmeretten etter Grunnlova § 53.

Korleis førehandsstemme
Det er kommunen som tar imot førehandsstemmer, og du kan stemme på førehand i den kommunen du ønsker. Stemma blir sendt til din heimkommune. Du kan også stemme i utlandet. 

Du kan ikkje stemme på nytt valdagen dersom du har stemt på førehand. Du kan heller ikkje førehandsstemme fleire ganger. 

Finn eit vallokale for å førehandsrøyste.

Korleis stemme på valdagen
På sjølve valdagen 13. september kan du kun stemme i din heimkommune.