Valkort og legitimasjon

Valkort og legitimasjon

Du må ha med legitimasjon for å kunne avgi di stemme. 

Det er ein fordel om du tar med valkortet også. 

I år får dei fleste tilsendt Digitalt valkort. Digitalt valkort er mer tilgjengeleg for dei aller fleste av oss. Alle med smarttelefon laster det ned her og har det alltid tilgjengeleg.  

Følg lenkja for meir info om digitalt valkort: No får du digitalt valkort 

Personar som ikkje er aktive brukarar av digital informasjon, eller som har reservert seg mot dette , vil fortsatt få valkortet tilsendt på papir. 

Meir informasjon sjå valg.no

Lenke til valkort

Lenke til legitimasjon