Godkjende vallister

Valstyret har i møte den 15.5.23 godkjent vallistene til kommunestyrevalet i 2023.

Valstyret har i sak PS-11/23 godkjent listeforslaga til  kommunestyrevalet i Sykkylven i 2023. Desse partia stiller liste ved valet (i alfabetisk rekkefølge):

Ingen listeforslag vart forkasta.