Informasjon til partia om innsending av listeforslag

Korleis gå fram for å sende inn listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023.