Aktuelt

04.04.2022 09.22

Korleis skal Sykkylven kommune utvikle seg i framtida?

Korleis skal Sykkylven kommune utvikle seg i framtida?

Sykkylven kommune lagar ny samfunnsplan – SYKKYLVEN2030. Planen skal peike ut retning og sette mål for korleis vi ønskjer at kommunen skal utvikle seg i framtida.

Målet er å gjere Sykkylven til ein endå betre stad å bu og arbeide i framtida.

Etter ein fase med innhenting av synspunkt og innspel, er nå forslag til ny plan under utforming.

Forslag til ny samfunnsplan vert sendt ut på høyring til hausten.