Korleis skal Sykkylven kommune utvikle seg i framtida?

Kommuneplan, samfunnsdelen 

Kommunestyret vedtok ny samfunnsplan 27.03.2023.

Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet i det kommunale plansystemet.  Gjennom overordna målsettingar, strategiske grep og prioriteringar skal planen styre utviklinga i ønska retning. 

Lenke til planen: Samfunnsplan Sykkylven kommune 2023-2027 (PDF, 496 kB)