Aktuelt

04.04.2022 09.22

Korleis vil du Sykkylven kommune skal utvikle seg i framtida? Kom med dine synspunkt når kommunen skal lage ny samfunnsplan SYKKYLVEN2030.

Korleis vil du Sykkylven kommune skal utvikle seg i framtida? Kom med dine synspunkt når kommunen skal lage ny samfunnsplan SYKKYLVEN2030.

Sykkylven kommune lagar ny samfunnsplan – SYKKYLVEN2030. Planen skal peike ut retning og sette mål for korleis vi ønskjer at kommunen skal utvikle seg i framtida.

Målet er å gjere Sykkylven til ein endå betre stad å bu og arbeide i framtida.

Les om korleis dette skal gjerast, kva utfordringar vi står over for og  korleis du kan kome til med dine synspunkt.

Planarbeidet er i startfasen. Vi samlar nå synspunkt, idear og fakta. Alle innspel skal takast med i det politiske arbeidet fram til eit forslag til ny samfunnsplan. Forslaget skal ut til offentleg høyring før det vert vedtatt av kommunestyret.

Di meining er viktig. Vi oppfordrar alle til å kome med innspel.             

 

Odd Jostein Drotninghaug, ordførar                                                                         Geir Ove Vegsund, kommunedirektør