Korleis gjere Sykkylven meir berekraftig?

Korleis gjere Sykkylven meir berekraftig?

FNs 17 berekraftsmål skal stå i fokus når kommunen lagar ny kommuneplan. 

Kommuneplanen er det sentrale politiske styringsdokumentet i kommunen. Her legg kommunestyret viktige føringar for framtidig utvikling. Gjennom å koble lokale mål, strategiar og tiltak til dei globale berekraftsmåla, kan ein gjere Sykkylven meir berekraftig. Tenke globalt, handle lokalt.

Det er mange berekraftsmål med ulikt fokus. Meir om måla og status kan du lese her.  

Kva berekraftsmål meinar du er viktigast at kommunen tek tak i? Og korleis tenker du at dette kan gjerast i Sykkylven? Vi vil gjerne at du tek deg tid til å svare på ei kort spørjeundersøking om temaet.

Di meining er viktig!

Spørjeundersøking - skjema