Hjelpetiltak i barnevernet

Hjelpetiltak i barnevernet

Hjelpetiltaka i barnevernet skal bidra til å støtte barn og foreldre for å fremje gode levekår og positiv utvikling

Du kan lese meir aktuelle hjelpetiltak i barnevernet ved å klikke på linken under:

Hjelpetiltak i barnevernet

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med og melde frå til barnevernet dersom dei ser forhold som kan vere skadeleg for barnet.

Kva skal barnehagen gjere?

Bekymringsmelding