Barnehagar i Sykkylven

I Sykkylven kommune er det tre kommunale og fire private barnehagar.

Dei fleste barnehagane gir kun tilbod om heil plass (5 dagar pr veke). Unntaket er Velledalen naturbarnehage som også har tilbod om 80% plass (4 dagar per veke). Lenker til dei ulike barnehagane finn du under. Årsplan for den enkelte barnehage finn du ved å klikke deg inn på heimesida til den aktuelle barnehagen.

 

Kommunale barnehagar:

Blakstad naturbarnehage

Ullavik barnehage

Vikedalen barnehage

 

Private barnehagar:

Ikornnes FUS barnehage

Krikane barnehage

Tryggheim barnehage

Velledalen naturbarnehage

 

Den Sykkylvske Barnehage:

Den Sykkylvske Barnehage bygg på ei forståing av at alle dei kommunale og private barnehagane i kommunen gjennom samarbeid og felles satsing kan skape eit betre barnehagetilbod, og utnytte kvarandre sine kunnskapar og ferdigheiter. Felles kompetanseutvikling står sentralt. Visjonen er: "Ein plass for den gode barndom - felles innsats mot felles mål".

 

Barnehagane er plassert i ulike delar av kommunen:

 

Kontakt

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Telefon 48 27 50 96

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post