Ledige barnehageplassar

Ledige barnehageplassar

Her vil du finne ei oversikt over ledige barnehageplassar i Sykkylven kommune.

Lista over ledige barnehageplassar vert jamleg oppdatert. Men endringar skjer fort, så vi kan ikkje garantere at lista alltid stemmer. Når du søker om plass bør du legge inn flest mogleg alternativ i prioritert rekkefølge. Du hamnar automatisk på venteliste ved dei barnehagane som ikkje har ledig plass.

Ledige barnehageplassar
BARNEHAGE UNDER 3 ÅR OVER 3 ÅR
Vikedalen bhg 0 0
Ullavik bhg 0 0
Vik bhg 2 2
Blakstad naturbhg 0 0
Tandstad bhg 4 2
Velledalen naturbhg 0 2
Ikornnes FUS bhg 0 0
Krikane bhg 0 1
Tryggheim bhg 0 0
TOTALT LEDIGE 6 7

1 ledig småbarnsplass kan eventuelt konverterast til 2 ledige storbarnsplassar.

NB: I samband med hovudopptaket vert det kvart år frigjort langt fleire plassar enn det som kjem fram i denne oversikta. Dette fordi dei eldste barna då skal byrje på skulen. Lista over ledige plassar gjeld såleis for dei som søker plass utanom hovudopptaket.

Kontakt

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 482 75 096

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post