Ledige barnehageplassar

Her vil du finne ei oversikt over ledige barnehageplassar i Sykkylven kommune.

Lista over ledige barnehageplassar vert jamleg oppdatert. Men endringar skjer fort, så vi kan ikkje garantere at lista alltid stemmer. Talet på ledige plassar i tabellen under er basert på den bemanninga som barnehagen har, og avspeglar ikkje nødvendigvis den totale kapasiteten til barnehagen. Når du søkjer om plass bør du legge inn flest mogleg alternativ i prioritert rekkefølge. Du hamnar automatisk på venteliste ved dei barnehagane som ikkje har ledig plass.

Ledige barnehageplassar

Ledige barnehageplassar
BARNEHAGE UNDER 3 ÅR OVER 3 ÅR
Vikedalen bhg 2 2
Ullavik bhg 0 0
Blakstad naturbhg 2 2
Ikornnes FUS bhg 1 0
Krikane bhg 0 0
Tryggheim bhg 0 0
Velledalen naturbhg 1 2
TOTALT LEDIGE 6 6

Kontakt

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Telefon 48 27 50 96

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post