Blakstad naturbarnehage

Blakstad naturbarnehage

Blakstad naturbarnehage er ein utvida 2- avdelings barnehage som ligg i Tusvik. 
Barnehagen har 2 avdelingar, ei småbarnsavdeling med 12 plassar 0-3 år, og ei storbarnsavdeling med 18 plassar 3-6 år. Barnehagen, som tidlegare var skulen her i Tusvika, har store og fine lokale. Vi har stor gymnastikksal som blir brukt mykje. Her brukar vi å ha hinderløype og annan aktivitet, samt vi brukar gymnastikksalen når vi har kunstutstilling, Solid Start Sykkylven, FN-kafe, karneval, foreldremøter, felles personalmøter, superbrukarmøter, filmframsyning, julefest og mykje anna.

Ute har vi stort leikeområde som er inngjerda, der vi har kupert/variert terreng, som er utfordrande og motiverande for fysisk aktivitet/leik. I tillegg til god og variert leikeplass, har vi rett utanfor gjerdet tilgang på flotte turområder. Vi har ei fotballbane ved sidan av barnehagen som blir mykje brukt. Det er kort avstand til turløype rundt Tuvatnet, til skogen, til sjø/fjøre og til fjell. Her er gardsbruk med dyr i nærleiken som vi kan vitje, "Langhol gård", og bedrifter som vi også har litt kontakt med, t.d.  Lucia-opptrinn på Formfin Møbler før jul.

Barnehagen har har gjennom fleire år arbeidd for å verte  friluftsliv-/utebarnehage , og har mykje utstyr til dette føremålet. Vi har t.d. ro-båt på Tuvatnet (+ fiskeutstyr og redningsvestar), truger, gapahuk , lavvo, bålpanner, mikroskop + forstørringsglas, hovar mm . Storbarnsavdelinga har mykje utetid, med mellom anna matlaging på bålpanne, turar i nærmiljøet, diverse aktivitetsdagar knytt til årstid. Småbarnsavdelinga har også ein god del utetid.
 

Barnehagen starta opp med "Forskardagar" i barnehagen hausten 2018, der barna (hovudsakeleg storbarn, men også litt for dei yngre). Barna får vere med på ulike eksperiment, og forskar/undrar seg på korleis ting virkar. Også småbarnsavdelinga prøver å ha mest mogleg utetid, der barna får gå kortare turar i nærområdet og elles mykje leik på leikeområdet i barnehagen. Barna kan oppleve "dyrelivet på nært hald" her, det er ofte hjort rett utanfor gjerdet til barnehagen. Vi kan sjå ekorn, rev, ørn, og vi har til og med hatt nærkontakt med ei røy som slo seg til i barnehagen, som borna fekk klappe og ha kontakt med ei vekes tid - før ho drog vidare. I skogen studerer borna småkryp og insekt, plantar, tre og mose mm. Ved Tuvatnet matar vi svaner og ender, vi har ofte sett  meir enn 20 svaner som held til der.
 

Barnehagen har stort fokus på sunt kosthald/sunne matvaner. Vi brukar mykje frukt/grønt kvar dag. I tillegg brukar også mykje fisk og fiskeprodukt i det daglege kosthaldet i barnehagen. Vi har eigen grønsaksåker der vi kan dyrke poteter, gulrot, grasløk, sukkererter mm. Når avlinga er god, kan vi bruke av desse grønsakene til grønsakssuppe-festen/FN-kafeen, der alle familiane som er knytt til barnehage vert invitert.
 

Barnehagen har eit engasjert, stabilt personale, som har lang erfaring i arbeid med barn i barnehagealder. Blakstad Naturbarnehage ligg i naturskjønne omgjevnader og er ein fantastisk stad å vere, både for barn og vaksne.

 

Årsplan

Emneplan 2022-23 (PDF, 41 kB)

Kommunikasjon mellom heim og barnehage (PDF, 117 kB)

Vedtekter

Barnehagerute 2023/2024 (PDF, 78 kB)

Solid Start

Trafikksikker barnehage

Rammeplanen

Barnehagelova

 

Adresse

Blakstad naturbarnehage

Sørestrandvegen 1235
6222 Ikornnes

 

Representantar i Foreldreutvalet: Andreas Finnøy (leiar), Marie Apell-Steinslien (nestleiar) og Lennart Hansen (sekretær).

Representantar i Samarbeidsutvalet: Andreas Finnøy (leiar), Marie Apell-Steinslien (nestleiar), Ole Kjell Eidem (politisk representant/barnehageeigar), Karin Løndal Vik. Vararepresentantar: Heidi Lade, Thomas Storvestre, May-Britt Haldorsen. Styrar/einingsleiar er sekretær.

Kontakt

Berit Elisabeth Hanken
Styrar Blakstad naturbarnehage
E-post
Telefon 91 89 87 60