Søke, svare, bytte eller seie opp barnehageplass

Sykkylven kommune nyttar no foreldreportalen i Visma Flyt Barnehage. Her kan foreldre/føresette registrere sine ønsker elektronisk. Dette gjeld både søknad om ny barnehageplass, søknad om å bytte/endre plass, svar på tilbod og oppseiing av plass. Foreldreportalen vert nytta både for kommunale og private barnehagar.

Ved å klikke på linken under kjem du til innloggingssida i foreldreportalen. Dersom du treng hjelp kan du ta kontakt med Servicetorget (tlf 70 24 65 00) eller rådgjevar oppvekst (tlf 482 75 096).

Foreldreportalen

Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten. Her finn du meir informasjon om foreldreportalen. (PDF, 72 kB)

 

Søknad om barnehageplass:

Det er same søknadsprosess for kommunale og private barnehagar. Her finn du meir informasjon finn om søknad og opptak. (PDF, 100 kB)

 

Søknad om å bytte barnehageplass:

Dersom du allereie har plass, kan du søke om å få bytte til ein annan barnehage. Her finn du meir informasjon om å bytte barnehageplass. (PDF, 76 kB) Det er også utarbeidd eigne lokale rutinar for overgangar (PDF, 39 kB) mellom barnehagane i Sykkylven.

 

Svare på tilbod om barnehageplass:

Her finn du meir informasjon om korleis du skal svare på tilbod (PDF, 95 kB) om barnehageplass.

 

Klage på tilbod/avslag om barnehageplass:

Her finn du meir informasjon om klagerett og framgangsmåte ved klage (PDF, 95 kB) i samband med tildeling/avslag om barnehageplass.

 

Seie opp barnehageplass:

Her finn du meir informasjon om oppseiing av barnehageplass (PDF, 96 kB).

 

Alle som takkar ja til tilbod om barnehageplass pliktar å stadfeste at dei har lest og akseptert vedtektene til barnehagen. Vedtektene til kommunale barnehagar finn du i lenka under:

Kommunale barnehagevedtekter (PDF, 112 kB)

 

Vedtektene til dei private barnehagane finn du ved å logge deg inn på heimesida til den aktuelle barnehagen. Barnehagar i Sykkylven finn du her.

 

Nasjonal forskrift om saksbehandlingsreglar skal sikre at opptak i barnehage skjer rettferdig og på ein måte som sikrar søkarane sin rettstryggleik:

Forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage

Kontakt

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Telefon 48 27 50 96

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post