Solid Start Sykkylven

Solid Start Sykkylven er ei stor felles satsing på motorikk og fysisk aktivitet i barnehagane.

Det overordna målet er at barna i Sykkylven gjennom tidleg innsats skal få ein helsefremjande kvardag, og legge eit solid grunnlag for læring og vidare utvikling ved skulestart. Ønskjer du meir informasjon kan du klikke deg inn på lenkene nedanfor.

Solid Start Sykkylven (PDF, 76 kB)

Verktøykasse for fysisk aktivitet i barnehagen

Artikkel på barnehage.no

Innslag i NRK

Kontakt

Øyvind Fet
rådgjevar barnehage
E-post
Telefon 48 27 50 96

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post