Aktuelt

26.08.2022 10.50

Mottak og registrering av ukrainske flyktningar i Sykkylven

Mottak og registrering av ukrainske flyktningar i Sykkylven

For å førebu kommunen best mogleg på den situasjon som no kjem, har kommunedirektøren i dag etablert ei eiga, breitt samansett  koordineringsgruppe. Gruppa vil ha ansvar for koordinering av arbeidet med å førebu mottak av ukrainske flyktningar i Sykkylven.

Reception of Ukrainian refugees

Førebels veit vi ikkje kor mange som kjem til Sykkylven frå Ukraina, men vi reknar med å sjå ein stor flyktningestraum til heile Europa, og Sykkylven  skal ta ansvar for sin andel av desse. Dei første har allereie komt hit.

Hvis desse har ein stad å bu, til dømes hos vennar eller familie, kan dei bli verande der inntil kommunen legg ut annan informasjon. Dei treng ikkje reise til Nasjonalt Ankomstsenter i Råde for registrering. Dette gjeld  uavhengig av om dei har eit biometrisk pass eller andre ID-dokument.

Dersom dei ikkje har ein stad å bu, kan dei kontakte politiet som vil sørge for transport til Nasjonalt Ankomstsenter i Råde for registrering.

Kommunen kartlegg i desse dagar kor god kapasitet vi har til busetjing og korleis vi skal handtere dette i praksis. Vi ser her at vi kjem til å vere avhengig av at innbyggarar i Sykkylven kan stille husvære til disposisjon.

Kommunen har allereie gode rutinar for mottak av flyktningar, og vi ser no på korleis vi kan bygge ut kapasiteten for å kunne ta imot fleire. I tillegg er vi heldige som har mange solidariske innbyggarar som no ynskjer å hjelpe til med praktiske ting som mat og klede, og som vil ynskje dei velkomne til det sosiale som skjer i kommunen sine lag, foreningar og kulturliv. Her vil flyktningane oppleve å kome til eit raust og inkluderande samfunn.

Kommunen vil bruke nettsidene aktivt for å legge ut viktig informasjon, så vårt råd er å følge med her.

Dersom du har tatt imot ukraniske personar i din eigen heim, er det viktig at både politiet og kommunen får beskjed om dette.

Ta derfor gjerne kontakt med politiet på tlf. 02800 og kommunen på e-post postmottak@sykkylven.kommune.no eller ring servicetorget på tlf. 70 24 65 00 og informer om talet på flyktningar, namn, alder, kontaktinformasjon og eventuelle behov.

 

Прийом українських біженців у Сіккільвені

Щоб якомога краще підготувати муніципалітет до ситуації, яка зараз виникає, муніципальний директор сьогодні створив власну координаційну групу широкого складу. Група відповідатиме за координацію роботи з підготовки до прийому українських біженців у Сіккільвені.

Наприклад, ми не знаємо, скільки людей приїде до Сіккільвену з України, але знаємо, що на всю Європу буде великій приплив біженців, і Сіккільвен візьме на себе відповідальність за частину з них. Сюди вже приїхали перші біженці.

Якщо їм є де жити, наприклад, з друзями чи родиною, вони можуть залишитися
там, поки муніципалітет не опублікує іншу інформацію. Їм не потрібно їхати до Національного центру прибуття в Råde для реєстрації. Це незалежить від того, чи є у них біометричний паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Якщо вони не мають житла, вони можуть звернутися до поліції, яка організує транспортування до Національного центру прибуття в Råde для реєстрації.

Наразі муніципалітет вивчає, наскільки ми маємо хороші можливості для надання житла та як ми маємо поводитися з цим на дії. Ми сподіваємось, що деякі з мешканців Сіккільвену зможуть надати житло.

Муніципалітет вже має хороші процедури прийому біженців, і ми зараз розглядаємо, як розширити можливості, щоб бути спроможніми прийняти більше. Крім того, нам пощастило, що є багато співчутливих мешканців, які хочуть допомогти практичними речами, такими як їжа та одяг і також бажають допомогти українцям з соціальною адаптацією. Ми будемо робити все для того щоб укаїнські біженці  відчули щирість норвежського суспільства.

Муніципалітет буде активно використовувати наш веб-сайт для розміщення важливої інформації та порад.

Якщо ви прийняли українців у власній оселі, важливо, щоб була повідомлена  поліція і муніципалітет.

Тому сміливо звертайтеся до муніципалітету за електронною поштою
postmottak@sykkylven.kommune.no або зателефонуйте в сервісну службу за тел.         70 2465 00 та повідомте про кількість біженців, імена, вік та будь-які потреби.