Koronaviruset

01.10.2020 10.33

Helsestasjon for barn

Helsestasjon for barn

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser til barn 0-5 år, helseopplysning og veiledning til foreldre. Vi gjennomfører det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet. Etter fødsel og adopsjon vil helsestasjonen ta kontakt med deg og tilby hjemmebesøk og helseundersøkelse. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Har du vore i utlandet i sommar - ta kontakt før du kjem. 

Kva kan vi tilby?

Helsestasjonen følger nasjonale retningslinjer for helsestasjonen gitt av Helsedirektoratet, og vaksinerer i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesjukepleier og lege tilbyr regelmessig oppfølging, og kan henvise barn og familier med spesielle behov til andre helsetenester. Familier kan også sjølv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjonar. 

Helsestasjonen gir blant anna tilbud om:

  • Heimebesøk til nyfødte.
  • Ammeveiledning.
  • EPDS (barseldepresjon).
  • Regelmessige helseundersøkelsar av barnet utført av helsesjukepleier og lege.
  • Oppfølging av barnet si utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt).
  • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, ernæring, samspel og atferd hos barnet.
  • Samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov.
  • Vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet.
  • Henvisning til andre kommunale tenester eller spesialister ved behov.
  • "Bli kjendt" gruppe for foresatte med nyfødte barn.

Ved sjukdom er det barnet sin fastlege du skal kontakte.

Opningstid:

kl 08.30 - 15.00

Besøksadresse:

Helse- og sosialsenteret, 2 etg, Haugneset 20.

Nyttige nettsider:

ammehjelpen

trygg mamma medisin

Inneklima for spedbarn - gode råd

Kontakt

Hannah Watters
Helsesjukepleiar Aure og Hundeidvik skule, flyktninghelsetenesta
E-post
Mobil 918 98 775

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Anne-Grethe Slinning
Helsesjukepleiar 0-5 år
E-post
Telefon 918 98 769

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Kristin Bjørge Thuen
Fagleiar og helsesjukepleiar ved Sykkylven ungdomsskule og helsestasjon for ungdom
E-post
Mobil 950 68 686

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Kristin Vonstad Sæbjørnsen
Helsesjukepleiar 0-5 år
E-post
Mobil 918 98 766

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post