Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er eit helsetilbod til alle barn og unge mellom 13-20 år.

Kven kan få tilbod?

Dette er eit gratis tilbod for gutar og jenter mellom 13-20 år, ein treng ikkje bestille time berre møte opp på helsestasjonen torsdagar kl 14.30 til 16.30.  Generelle korona-smittevernregler gjeld. HFU følgjer skuleruta. 

Kva kan du få hjelp til?

Helsestasjon for ungdom er eit supplement til skulehelsetenesta. Her møter du helsesøster og lege. Dei kan kontaktast om fysisk eller mental helse eller om du har andre spørsmål knytt til din livssituasjon, som for eksempel:

  • Prevensjon.
  • Helsespørsmål.
  • Problem heime eller på skulen.
  • Rus og rusmisbruk.
  • Seksualitet og seksuell legning.
  • Tristheit/einsamheit.
  • Vonde opplevingar.

Vi kan hjelpe med resept på prevensjon, graviditetstestar, klamydiatestar og underlivsundersøkingar. Vi henviser til fastlege eller spesialist dersom det er behov. Alle vi som arbeider på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Tilbodet er gratis.

Besøksadresse:

Helsestasjonen, Haugbukta 20.

Nyttige lenker:

Ung.no

Sexogsamfunn.no

Slettmeg.no

Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 år

Kontakt

Kristin Bjørge Thuen
Fagleiar og helsesjukepleiar ved Sykkylven ungdomsskule og helsestasjon for ungdom
E-post
Mobil 950 68 686

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Inger Klungsøyr
Helsesjukepleiar ved Sykkylven ungdomskule og Sykkylven vidaregåande skule, helsestasjon for ungdom
E-post
Mobil 953 36 280

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Anette Drengk
Helsestasjonslege
E-post

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post