Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta sitt formål er å fremme fysisk og psykisk helse, bidra til eit helsefremmande godt miljø og forebygge sykdom og skade.

Tenesta er ein del av den lovbestemte helsetenesta i kommunen.

Skulehelsetenesta er ein fortsettelse av småbarnsoppfølginga på helsestasjonen, og er på alle barneskulane, ungdomsskolen og videregåande skule. Helsesjukepleiar samarbeider tverrfaglig og henviser vidare ved behov.

Faste tilbod frå skulehelsetenesta:

1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesjukepleiar.

Brosjyrer til skulestartundersøking: 

Informasjonshefte skulehelsetenesta (PDF, 213 kB)

Bufdir - Når eg vert så sint at eg nesten sprekk

Av og til - brosjyre

Barns miljø og sikkerhet - skulestart

Barnevakten - tips og råd om skjermbruk

2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac).

Brosjyre

3. trinn: Måling av høgde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel.

Brosjyre - kostverktøyet

6. trinn: Vaksine mot meslingar, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Undervisning om kropp, utvikling og pubertet i grupper på skulen.

Brosjyre om vaksinering

Brosjyre til pubertetsundervisning

7. trinn: HPV vaksine for begge kjønn to doser. Tverrfagleg rusforebyggande arbeide i klassa og på foreldremøter.

Brosjyre om HPV vaksine

8. trinn: Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høgde og vekt. Undervisning psykisk helse.

9. trinn: Samlivsundervisning.

10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio).

 

Nyttige lenker:

Informasjonshefte skulehelsetenesta (PDF, 213 kB)

PMTO - foreldrerådgjeving

Foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P

Kostverktøyet.no

Barnevakten

Vi får vaksine

Av-og-til

Barnevaksinasjonsprogrammet

Brosjyre - Barns miljø og sikkerhet

Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Familievernkontoret i Ålesund

Kontakt

Mariann Rokseth
Helsesjukepleiar ved Vik-, Velledalen- og Hundeidvik skule
E-post
Mobil 911 22 487

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Inger Klungsøyr
Helsesjukepleiar ved Sykkylven ungdomskule og Sykkylven vidaregåande skule, helsestasjon for ungdom
E-post
Mobil 953 36 280

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Kristin Bjørge Thuen
Fagleiar og helsesjukepleiar ved Sykkylven ungdomsskule og helsestasjon for ungdom
E-post
Mobil 950 68 686

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Hannah Watters
Helsesjukepleiar Aure og Hundeidvik skule, flyktninghelsetenesta
E-post
Mobil 918 98 775

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Ingjerd Weiberg-Aurdal
Sjukepleiar ved Ullavik- og Sørestranda skule
E-post
Telefon 918 98 767

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post