Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Vidaregåande skule

Vidaregåande skule

Om du er elev ved vidaregåande skule kan du også ha rett til spesialudervisning.

Kva tilbyr vi?

Om du er elev ved vidaregåand skule/opplæring kan du søkje om henvisning til PPT via Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper tenester frå PPT i Sykkylven kommune. 

Vi har ansvar for å yte PP-tenestene du har rett på, knytt opp mot sklen du går på og/eller den bedrifta du arbeider i. Før henvising blir sendt til PPT skal kontaktlærar drøfte behovet for tenesta med føresette, ressursteam og rektor. Skulen skal så langt råd tilpasse undervisninga for at eleven skal få eit tilfredsstillande utbytte.

Korleis få tilbodet?

Dersom skulen har behov for hjelp, må det sendast henvisingsskjema til PPT.

Ein kan lese meir om spesialundervisning i vidaregåande skule på Møre og Romsdal sine heimesider. 

Kontakt

Tor Ove Myrseth
Fagleiar PPT
E-post
Mobil 950 87 304

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post