Aktuelt

04.04.2022 09.22

Ergoterapi

Ergoterapi

Vi har alle ulike ønsker, mål og draumar for liva våre. Vi har ulik oppfatning av kva som er viktig i livet. Nokon tenkjer stort, men tenkjer vi på det sjølvsagte i kvardagen? Tenkjer vi på kvardagsaktivitetane, som vi fyller livet med kvar einaste dag og som mange av oss tek for gitt?

  • Ergoterapeuten legg til rette for aktivitetar i dagleglivet, og tek utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte.
  • Ergoterapeuten leitar etter ressursar og startar derfor ofte med å spørje om kva som er viktige aktivitetar i livet ditt - og korleis du vil delta.
  • Ergoterapeuten prøver å finne løysingar når det blir eit gap mellom helsa og krava i kvardagen.
  • Ergoterapeutar gjer kvardagslivet mogeleg – for enda fleire.

Kva tilbyr vi?

Sykkylven Kommune har ergoterapeutar tilsett for arbeid både med barn, unge og vaksne.

Ergoterapi for vaksne  

Ergoterapi for barn og unge