Helsefremjande og førebyggande heimebesøk til eldre

Helsefremjande og førebyggande heimebesøk til eldre

Kva tilbyr vi?

Sykkylven kommune tilbyr heimebesøk til alle som fyller 80 år.

Heimebesøket skal bidra til å auke tryggleik og meistring i kvardagen. Tilbodet skal gjere deg i stand til å bu heime og ha eit sjølvstendig liv så lenge som råd. Kva er viktig for deg, og korleis kan du tenke deg din alderdom?

I besøket får du ein perm med oversikt over ulike tenester, tilbod og aktivitetar for eldre i Sykkylven kommune.

Kven kan få tilbod?

Alle får tilbod det året dei fyller 80 år.

Korleis få tilbod?

Kommunen sender ut invitasjonbrev til aktuelle personar 1-2 veker før besøket.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva skjer vidare?

Vi tar kontakt på telefonen for å stadfeste tid for heimebesøket.

Kontakt

Anita Westerås
Kommunal fysioterapeut
E-post
Telefon 918 98 743

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Tone Klakken Gjersrud
Ergoterapeut barn og unge
E-post
Mobil 959 77 099

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post