Innsatsteam/kvardagsrehabilitering

Innsatsteam/kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod om trening i daglege gjeremål. Bustad og nærområde er treningsarena. Dette er eit lågterskeltilbod til heimebuande, og tiltaket gjeld i ein avgrensa periode.

Innsatsteam brosjyre (PDF, 486 kB)

Kven kan få tilbod?

Tilbodet gjeld for deg som har behov for opptrening etter eit funksjonsfall, og som strevar med å meistre aktivitetar som er viktige for deg i kvardagen.

Korleis få tilbodet?

Ein kan ta direkte kontakt med innsatsteamet eller via Heimetenestene distrikt for å få ei vurdering på om dette kan vere eit aktuelt tilbod. 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kva skjer vidare?

Innsatsteamet tar kontakt med deg for å avtale heimebesøk, der ein vurderer kva oppfølging du har behov for.

Saman med teamet set du deg mål, og vil få rettleiing og oppfølging i aktivitetar som gir framgang.

Kontakt

Marita Andreassen
Sakshandsamar
E-post
Telefon 476 17 397

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Tone Klakken Gjersrud
Ergoterapeut barn og unge
E-post
Mobil 959 77 099

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post