Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Hjelpemiddel

Hjelpemiddel

Dersom ein har funksjonstap som følgje av sjukdom eller skade, kan hjelpemiddel vere eit kompenserande tiltak som muliggjer aktivitet og mestring i kvardagen.

Kva tilbyr vi?

Om du har varig behov for hjelpemiddel kan du få hjelp til å søkje hjelpemiddel frå NAV Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal. 

Dersom du har behov for å låne hjelpemiddel i ein kort periode etter skade eller inngrep kan du låne frå kommunalt lager.

Kommunalt lager har blant anna:

•             Toalettforhøgar, toalettstol, dusjkrakk.

•             Rollator, preikestol, manuell rullestol.

Krykker, ispigger og stokk må kjøpast sjølv, ein kan få kjøpt det ved Servicetorget, Sykkylven kommune.

Kven kan få tilbod?

Alle som bur, eller midlertidig oppheld seg i kommunen, og som på grunn av helsesvikt har behov for hjelpemiddel.

Er du busett i annan kommune må du få hjelp til søknadar som omhandlar varig lån i din heimkommune.

Korleis få tilbod?

Ta kontakt med hjelpemiddelansvarleg om behovet gjeld for vaksne.

Hjelpemiddelansvarleg er òg synskontakt og hørselskontakt i kommunen.

Ta kontakt med ergoterapeut for barn om behovet gjeld  hjelpemiddel for barn og unge.

Ein kan finne meir informasjon om korleis søkje om hjelpemiddel på nav sine sider.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Utanom krykker, ispigger, stokk og andre småhjelpemiddel må ein kjøpe sjølv.

Kva skjer vidare

Tenesta tar kontakt med søkjar. Det blir gjort prioriteringar .

Prioriteringsnøkkel.

Levering og henting av hjelpemiddel.

Onsdag-fredag kl 8-16.

  • Hjelpemidla skal i utgangspunktet hentast og leverast av brukar.
  • Det er viktig at utstyr som ikkje lenger er i bruk leverast tilbake i reingjort tilstand, så raskt som mogleg.
  • Korttidslån blir loggført.

Lover og reglar.

Folketrygdloven.

Rundskriv.

Forskrift om stønad til hjelpemidler.

Kontakt

Kim Johannes Jacobsen
Hjelpemiddelteknikker
E-post
Mobil 918 98 755

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Hjelpemiddelansvarleg
Telefon 918 98 742

Tlf. blir besvart av ergo-/fysoterapeuter - inntil vidare. 

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post