Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste

Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste

Ura omsorgsbustad 917 61 798
Grebstad omsorgsbustad 903 64 629
Klokkehaugen omsorgsbustad 917 61 799
Knutepunktet  aktivitetssenter 976 10 013
   
   
   

Kontakt

Tove Sperre
Fagleiar Ura og Grebstad
E-post
Mobil 907 76 577

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Mariann Nytun Wilhelmsen
Fagleiar Rus og Psykisk helseteam
E-post
Mobil 481 51 150

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lisbeth Schei Bjørdal
Einingsleiar
E-post
Mobil 910 09 625