Koronaviruset

02.04.2020 09.16

Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste

Bu- og Rehabiliteringstenestene telefonliste

Ura omsorgsbustad 917 61 798
Grebstad omsorgsbustad 903 64 629
Klokkehaugen omsorgsbustad 917 61 799
Haugbukta dagsenter 976 10 013
   
   
   

Kontakt

Volker Wilhelm Rust
Fagleiar Klokkerhaugen
E-post
Mobil 468 65 387
Tove Sperre
Fagleiar Ura og Grebstad
E-post
Mobil 907 76 577
Mariann Nytun Wilhelmsen
Fagleiar Rus og Psykisk helseteam
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 481 51 150